Gondolatok az Évközik 3. Vasárnapra

A felelős egyéni, családi, közösségi, de még inkább vállalati tervezésben célkitűzések vannak, és azok elérésére vonatkozó különféle forgatókönyvek. Még inkább így van ez, ill. így kellene lennie egy ország jövőjének tervezése szintjén. Minden országnak vannak stratégiai céljai, és ennek elérésére különféle politikai, diplomáciai, gazdasági, stb. forgatókönyvek, amelyek számolnak a különféle lehetőségekkel.
Istennek is vannak tervei az egyes emberrel, országokkal, nemzetekkel, és az egész emberiséggel kapcsolatban. És ezeket fel is szokta tárni az egyéneknek személyesen, vagy különféle választottai, prófétái útján.
Istennek csak jó, üdvös tervei vannak az egyénekkel, és az egész emberiséggel kapcsolatban. A Jelenések könyvében például a Földre leszálló mennyei Jeruzsálemről van szó. Ugyanerről van szó a Miatyánkban is, amelyben Jézus azért imádkoztat, hogy teljesüljön Isten akarata a Földön ugyanúgy, ahogyan a Mennyben. Ez másként kifejezve azt jelenti, hogy ha Isten akarata a Földön ugyanúgy megvalósul, ahogyan a Mennyben, akkor a Menny a Földre száll.
Az Isteni akarattól elkülönült emberi akarat azonban szüntelenül olyan terveket, és forgatókönyveket kovácsol, amelyek fenyegetik mind az egyének, mind a közösségek, sőt az egész emberiség életét is.
Az évközi 3. (B) vasárnap olvasmányában szerepel, hogy a niniveieket figyelmezteti Isten Jónás próféta által, hogy ha úgy folytatják életüket, ahogyan addig, és nem térnek meg, nem tartanak bűnbánatot, és nem változtatnak életvitelükön, akkor hamarosan elpusztul Ninive. Ők komolyan vették az isteni figyelmeztetést, és ezért nem a negatív forgatókönyv szerint történtek az események.
Ninivének bibliai ellenpéldája Szodoma és Gomora esete. Nemcsak hogy nem változtattak bűnös életmódjukon e városok lakói, hanem még tíz igaz ember sem akadt közöttük, akik legalább imádkoztak, közbenjártak volna városukért. Ezért kénköves eső pusztította el őket.
Egyéni életünkre vonatkozóan is betekintést enged Isten a lehetséges forgatókönyvekbe, és megadja a lehetőséget, hogy mi is átírhassuk saját magunk, és családunk forgatókönyvét. Lásd az alábbi történetet!

És megadja a lehetőséget arra, hogy az egész emberiségre vonatkozó forgatókönyvbe is beleírhassunk.
Vannak a mai a világra vonatkozó negatív forgatókönyvek is. Lássunk egyet ezek közül!
Érdekes interjú jelent meg Henry Kissinger-rel (Aki nem hallja a harci dobokat, az süket). Kissinger Nixon és Ford elnökök alatt volt külügyminiszter, akit akkoriban a fősodor média szinte istenített. Az interjú az eddig összeesküvés teóriának nevezett elméletek nyílt beismerése. Cikkünk Alfred Heinz írásának a fordítása.
Manhattani luxuslakásában a visszavonult államférfi, aki májusban 89 éves lesz, igen csak nyílt módon analizálta a világ jelenlegi helyzetét.
„Az Egyesült Államok visszaszorítja Kínát és Oroszországot, és az utolsó szög koporsójukba Irán lesz, amely természetesen Izrael fő céltáblája. Kínának eddig megengedtük, hogy növelje katonai erejét és Oroszországnak, hogy magához térjen a kommunizmusból. Ezt azért tettük, hogy elbizakodjanak, így aztán annál nagyobbat fognak huppanni. Olyanok vagyunk, mint egy mesterlövész, aki megengedi a pancsernek, hogy puskája után nyúljon, és ha próbálkozik, akkor aztán bumm bumm. Az eljövendő háború olyan súlyos lesz, hogy csak egy szuperhatalom nyerheti meg, és az mi vagyunk barátaim. Ezért van az EU is oly nagy sietségben, hogy egy szuper-államot létrehozzon, mert tudják mi lesz, és hogy túléljék azt. Európának egy nagy állammá kell válnia. Sietségükből úgy látom, hogy tisztában vannak azzal, hogy a végső harc az, ami előttünk áll. Ó, mennyire vágytam erre a gyönyörű pillanatra,”
„Ellenőrizd az olajt és ellenőrzöd az államokat; ellenőrizd az élelmiszert és ellenőrzöd a népeket.”
Kissinger aztán hozzáfűzte: “Az átlagember úgy készülhet fel a háborúra, hogy vidékre költözik és  létrehoz egy farmot. De vigyen magával puskát is, mert az éhezők hada fog kószálni mindenütt. Habár az elitnek meg lesznek a saját biztonságos kuckói és speciális menedékhelyei, nekik is vigyázniuk kell, mert a menedékhelyeik is veszélybe kerülhetnek.” Néhány perc szünet után, míg gondolkodott, Kissinger így folytatta.
„Megmondtuk a hadvezetésnek, hogy nyersanyagforrásaik miatt át kell vennünk hét Közel-Keleti országot, és már majdnem befejezték a munkát. Mindannyian tudjuk, hogy én mit gondolok a katonaságról, de meg kell mondanom, hogy ez úttal fölöslegesen engedelmeskedtek a parancsnak. Pont az utolsó akadály, Irán az, ami átbillenti a mérleget. Meddig nézheti Kína és Oroszország tétlenül az amerikai tisztogatást? A nagy orosz medve és a kínai kuli felébred félálmából, és akkor kell Izraelnek küzdenie minden erejével és fegyverével, hogy annyi arabot megöljön, amennyit csak tud. Remélhetőleg, ha minden jól megy, a fél Közel-Kelet Izraelé lesz. Katonáink az utolsó évtizedben remek kiképzést kaptak harci konzol játékokkal. Érdekes volt a Modern Hadviselés 3 nevű játék, amely pontosan tükrözi prognosztizáló programjával, hogy mi fog hamarosan bekövetkezni. Katonáink Amerikában és Nyugaton jól fel lettek készítve, mert jó katonáknak nevelték őket, ágyútölteléknek, és ha el kell indulniuk, hogy küzdjenek azokkal az őrült kínaiakkal és ruszkikkal, engedelmeskedni fognak a parancsnak. A hamuból egy új társadalmat fogunk felépíteni, s csak egy szuperhatalom marad, és aki nyer, az a globális kormány lesz. Ne felejtsük, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a legjobb fegyverekkel, olyanokkal is, ami senki másnak nincs, és be fogjuk dobni azokat a fegyvereket, ha eljön a megfelelő idő.”
Vége az interjúnak. Riporterünket Kissinger embere kitessékeli.

Hogy valóban az idézett személytől származik-e az interjú, vagy szájába adták, nem lényeges. De hogy az USA-nak vannak globális tervei, ez nem titok, és ezzel számolnak az említett országok, Irán, Kína, és Oroszország is. És nekik is megvannak a maguk tervei. Nem biztos, hogy azok is sokkal kedvezőbbek az emberiség szempontjából.
Az itt felvázolt harmadik világháborúról szóló tervek, más lehetséges forgatókönyvek, vagy ezek variációi bekövetkezhetnek akkor, ha nem fogadjuk el és nem vesszük végre valahára komolyan Jézusnak a mai evangéliumban felhangzó szavait: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”
A mi megtérésünkön, bűnbánatunkon, Istenhez fordulásunkon imáinkon, áldozatainkon múlik, hogy milyen forgatókönyv valósul meg. Isten terve az Újviágról, a Mennyből alászállt Jeruzsálemről, vagy pedig ez a teljesen globalizált antikrisztusi uralom.
Aki értő szemekkel figyeli a világpolitikai folyamatokat, az láthatja, hogy a Kissinger által felvázolt folyamat a végéhez közeledik. Az USA eltöklélte magát Irán megtámadására, ennek zajlik már a diplomáciai és katonai előkészítése. Hadgyakorlat címén egy csomó katonát odavezényeltek a térségbe. Le akarják zárni az irániak a Perzsa öböl bejáratát. Ez háborús ok lehet. A hónap végén várja az USA az EU állásfoglalását is a kérdésben.
Szó szerint aktuálisak a mai szentlecke szavai. Az idő rövid. Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg se tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Jó ha szoktatjuk magunkat a minél igénytelenebb élethez, hogy túl tudjunk élni kemény megrázkódtatásokat is.
De mindennél fontosabb a bűnbánat, megtérés, gyakori gyónás, életünk minden pillanatának felajánlása és átadása a Szűzanyán keresztül a Szentháromságnak, a Bennük és Velük való élet, hogy átíródjék a sötét forgatókönyv, és Isten forgatókönyve valósulhasson meg.