és a törvényesen választott kormány megbuktatását mindenféle bomlasztó, háttértevékenységekkel. Ezt a célt szolgálja egy tüntetés sorozat szervezése, így a december 16-ára tervezett tüntetés is.

Ne menj el a tüntetésekre, beszéld le róla az ismerőseidet is! Könnyen provokáció áldozatává lehetnek a résztvevők.

Helyette imádkozz, az egész tüntetési területet helyezd Jézus Szentséges Vérének oltalma alá! Kérd a Szűzanyát, hogy hintse meg Szent Fia vérével a területeket is, a szervezőket is, a résztvevőket is. Kérd Szent Mihályt és Magyarország Őrangyalát, hogy jöjjenek a többi szent angyallal, űzzék el a bukott angyalokat, és hiúsítsák meg az ő szolgálatukban álló emberek terveit!