Izajás próféta a mai szentírási olvasmányban a fogságból hazatért népet vigasztalja.

 • Rögtön itt van az érintkezési pont a mi világunkkal, a mi helyzetünkel.

  • A választott nép akkori helyzete hasonló, mint a miénk

   • A hosszú fogság után hazatérhetnek földjükre

   Mi is fogságban, rabságban vagyunk

   • Nyílt háború ugyan nincs – legalábbis itt Európában – még nincs

    • de a népességi mutatók (a népesség egyre drasztikusabb fogyása, a kevés megszülető gyermek, nagyobb része már házasságon kívül születik), a munkanélküliség, a kilakoltatások, az egyre nagyobb elszegényedés mégis háborús jelek

     az ellenség nem mindenki számára látható, mert jól álcázza magát

     Mindenki érzi a bőrén és napokig tudná sorolni ennek a fogságnak, önkénynek, rabságnak a tapasztalatait

     Bele is pusztulnak sokan szó szerint, vagy testileg megrokkannak, pszichésen tönkremennek

   Az anyagi javak egyre inkább kihullnak az emberek kezei közül

   És itt az újabb érintkezési pont azok világa között, akikhez a próféta szól, és a mi jelen világunk között

 • A próféta a fogságból hazatérőknek már nem földi javakról beszél,

  • Ők már tudják, hogy nem igazán azok boldogítanak
  • Ők már megtanulták a leckét

   • úgy hurcolták fogságba őket, hogy semmit se vihettek magukkal, el kellett engedi mindazt, ami az anyagi biztonságot jelentette

    A fogságban sokan nyomorogtak, rabszolgasorban éltek

    Egyesek közülük kiemelkedtek, meggazdagodtak, nem is akartak már haza térni. Anyagi jólétükért feladták hitüket, ősi hovatartozásukat

    Vannak, akik viszont útra keltek szegényen, kevés holmival (sokmindent nem lehetett olyan nagy utazásra vinni az akkori körülmények között)

A fogságból hazatértek meghallják a próféta vigasztalását: minden féle anyagi javaknál többet jelentenek számukra ezek a vigasztaló szavak

 • Azt érezhetik, hogy Isten újra sajátjának tekinti őket

  • "Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el.

   A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.

   Nem hívnak többé ,,Elhagyottnak'', sem országodat ,,Pusztaságnak'' hanem így neveznek: ,,Gyönyörűségem'', és országodat: ,,Menyasszony'', mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy.

   Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled, aki téged felépít; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened."

 • Ezek a képek mindnyájuknak a szívét mélyen megérintik, mert legbelsőbb vágyainkat fejezik ki

  • hogy fontosak legyünk valaki számára
  • hogy tartozzunk valahová,
  • hogy legyünk valakié
  • hogy szeressenek minket
  • hogy szeretnessünk
 • Olyan szépen tud indulni egy szerelem, oly szépen tud indulni az élet

  • De milyen fájdalmas, ha megszűnik, ha ott maradnak a gyermekek és a házastárs szeretetre sóvárogva, mer az egyik fél kilép a házasságból, mert meghal, vagy elköltözik, mással összeköltözik

   • ilyenek nyomán milyen elkeseredés, mennyi kétségbeesés, gyilkos gondolatok és tetek

De a próféta vigasztalása a miénk is lehet. Van kiút mégis

 • Ez ennek a mai vasárnapnak az üzenete

  Van kiút az ilyen házassági tragédiákból is, és a többi fogsághelyzetből, elszegényedésből, nyomorúságból is

  • Az a ház, amelyik nem sziklára épül, szükségszerűen összedől

   • Az a házasság, aminek nem Isten az alapja, széthullik
   • Az az egzisztencia, amelyik csupán anyagi kalkulációra épül, tönkre megy
   • Sokan átélik ezt manapság

   De aki nem adja fel, hanem újra kezdi az építkezpést, és másodjára, harmadjára már szilárd alapokat választ, és jól megnéz mindent, amit beépít házába, annak felépülhet ez az új otthona

   • És talán értjük, hogy nem a kacsalábon forgó örökre adósrabszolgává tevő új házról van szó

    • hanem a megújuló szeretetkapcsolatokról
    • a megújuló házasságról
    • a megújuló imaéletről
    • a megújuló Istenkapcsolatról

  Mi ez a kiút?

  • Isten sokféle képpen megszólíthat, és cselekedhet életünkben

   • egyetlen vasárnapi prédikáción keresztül is
   • a Szentírás személyes olvasásán keresztül is
   • egy-egy baráton keresztül is
   • egy-egy internet oldal elolvasásán keresztül is.

   A mai szentleckében egy olyan utat mutat, aminek a működéséről, nemcsak én, hanem mellettem még sokan tanúskodni tudnak

   Ez pedig a Szentlélek ajándékainak a használata, mai működése is

   • "A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képessége vagy a szellemek elbírálása jut osztályrészül. Más a  nyelvek adományát vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. " 

   Évek óta vannak minden hónap harmadik péntekén a gyógyító misék itt a váci Piarista templomban

   • Hozzá kapcsolódnak személyes gyónások, közbenjáró imák

    A Szentlélek ezen ajándékai is teret kapnak ezeken az alkalmakon

    Vannak újra meg újra visszatérő emberek, az ország távoli pontjairól jönnek, nem kis áldozatokat vállalva

    Beszámolóikból, a velük való beszélgetésekből, az értük mondott imákból látszik,

    • hogy újra épül lelki házuk,
    • hogy fizikai és lelki gyógyulásokban van részük
    • hogy teherbíróbbak lesznek
    • hogy családjuk számára oszlopok lesznek

    Ezek az emberek a magukénak érzik teljesen a szentmisében hallott zsoltár szavait

    • "Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

     Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.

     Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.

     Boruljatok le az Úr előtt, + színe előtt rendüljön meg az egész föld, mondjátok a nemzeteknek: ,,Az Úr uralkodik!''

     Népek családjai, adjatok az Úrnak, + adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat, * ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét."

    Számukra ezek már nem csak üres, hanem mély tartalommal teli szavak

    Ugyanennek az örömhírnek a kifejezése a mai evangélium

    • Jézus csodája a kánai mennyegzőn
    • És Mária közbenjáró édesanyai segítsége