„Hamarosan életem végső bírája elé állok. Bár sok okom lehet félelemre és rettegésre, ha visszatekintek hosszú életemre, mégis boldog vagyok, mert szilárdan hiszem, hogy az Úr nemcsak az igazságos bíró, hanem a barát és testvér is, aki már maga is elszenvedte hiányosságaimat, és ezáltal mint bíró, az én szószólóm (Parakleitosz) is. Az ítélet órájára való tekintettel nyilvánvalóvá válik számomra a keresztény lét kegyelme. Kereszténynek lenni megadja nekem az életem Bírájának ismeretét, sőt még inkább barátságát, és lehetővé teszi, hogy magabiztosan lépjek át a halál sötét ajtaján. Ezzel kapcsolatban állandóan eszembe jut, amit János mond a Jelenések könyvének elején: Látja az Emberfiát teljes dicsőségében, és halottként borul a lábai elé. Az Úr azonban ráteszi jobbját, és így szól: “Ne félj: én vagyok az…”. (Vö. Jel 1,12-17).

Kedves barátaim, ezekkel az érzésekkel áldalak meg mindnyájatokat.

XVI. Benedek”

The Australian Catholics Page, 2022. augusztus 11.