Választások

Beküldve: Lelkiélet

2018. 04. 08.  Irgalmasság Vasárnapja

Gyermekeim! Tamás hitetlenségén nem csodálkozom, mert a legtöbb ember csak azt képes elhinni, amit lát, és amiről maga meggyőződik. Nyolc nap múlva ismét megjelentem közöttük, pedig félelmükben, bezárták az ajtót. Egyenesen Tamáshoz fordultam, köszöntésem után, és megmutattam neki a kezemen lévő sebhelyeket, és az oldalsebemet is megtapinthatta. „Ne légy hitetlen, hanem hívő”- mondtam. Tamás, ámulattal kiáltott, és Uramnak, Istenemnek szólított. Majd boldogabbnak mondtam azokat, akik nem látnak, és még is hisznek. Ezek vagytok ti, akik a hit szemével látnak Engem, mert megkaptátok a Szentlélek megerősítő kegyelmét. Még abban a kegyelemben is részesültetek, hogy ha összefogtok, győzelemre viszitek hazátok lelki felemelkedését. Nagy harc volt az égben, és a földön. De nem állhattok meg, fogjatok össze, és még nagyobb buzgalommal imádkozzatok, hogy a Mi tervünk megvalósulhasson országotokban. Minden, a Mi dicsőségünkre váljon. Jézus   

 

2018. 04. 09. Gyümölcsoltó Boldogasszony

Gyermekeim! Édesanyaként őrködtem felettetek, és vigyáztam rátok, mert oly sokan Velem együtt imádkoztatok. Még koránt sincs vége a küzdelemnek, mert a harc nem ért véget. Küzdenetek kell, akár életetek árán is, csakhogy megvalósuljon, és beteljesüljön a Szentháromság terve. Még nagyon sokat kell imádkoznotok, segítségemet kérve. Vértezzétek fel magatokat lelki fegyverekkel, és minden nap kérjétek küzdelmeitekre, és feladataitokra Szent Fiam Vérét, hogy megállhassatok a sátán és csatlósai támadása előtt. Köszönöm a bizalmat, és az összefogást! Továbbra is végezzetek szentségimádást, ahogy lehetőségetek adódik. Édesanyai szeretetemmel áldalak meg mindnyájatokat.  Szűzanya

Anna Terézia

A Fatimai Szűzanya Világjáró Kegyszobor

Beküldve: Aktuális

Nyilatkozat – Deklaráció
II. János Pál pápa, egy évvel az ellene elkövetett merénylet után, az akkor fiatal fülöpszigeti
papot, Pater Edgardo „Bing“ Arellanót megbízta, hogy a fatimai kegyszobor, 1.70 m magas
másolatával járja be a világ hat kontinensét és annak minden egyes országát és szentelje oda
a Szűz Anya Szeplőtelen Szívének.
Ezen feladatát a tavalyi, 2017-es Fatima Centenáriumi év emlékére a Szentatya, Ferenc pápa,
ez év március 7-én meghosszabította és kiterjesztette a 2019-es világ ifijúsági találkozó
előkészítésere való tekintettel és 6 kegyszobrot, minden egyes földrészre egyet, megáldva
útra bocsájtott.
Ima csoportunk feladata világszerte, hogy
a) Mindenütt a plébániák, iskolák, kórházak és egyébb intézmények szentelődjenek oda
a Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szívének, a II. János Pál pápa 1984-es imájával,
b) A családok és a családi élet megszentelődése
c) A megszentelődés megerősítése a papok által megáldott és feladott barna
skapuláréval
d) A napi éjszakai virrasztás az Oltáriszentség előtt a bűnök engeszteléséért és a
házasság szentségéért
e) Napi rózsafüzér imádkozása a világ békéért
f) Alliance of the Holy Family ( AHFI ) – Szent Család Szövetség – világ családi
mozgalmának terjesztéséért, a C-A-R-E ( Confession, Adoration, Rosary, Eucharist ),
azaz a Szentgyónás, Szentségimádás, Rózsafűzér és Oltáriszentség ) tiszteletéért és
megvalósításáért.
g) A Szövetség iternetelérhetősége itt található: https://www.facebook.com/Allianceof-
the-Holy-Family-International-1633153853656561/
Magyarországra, Mária országába nagy örömmel jövünk, hiszen hallottuk, hogy e nép bátor
harcosa a kereszténységnek és nagy engesztelő nemzete a világnak.
Mindenhová, ahol bennünket szívesen fogadnak, az Ég áldását közvetítjük a fatimai Szűzanya
kérésének megfelelően, és bünbánatra hívunk fel mindenkit az örök üdvösség reményében.
Szeretettel és imával:
A Fatimai Szűzanya Világjáró Kegyszobor imacsoportja

 

Cebu érsekének levele:

Nemzetközi Szent Család Szövetség
U.S.A. Office:13701  County Road 747Hanceville, AL 35077 USA Tel.012566206992
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2108. április 14.
Tiszteletreméltó  Snell György atya
Esztergom- Budapest segédpüspöke
Szent István Bazilika
H- 1051 Budapest

Jézus és Mária szeretete és békéje legyen veled!
Fatimai Szűz Anyánk megjelenésének 100. évfordulója alkalmából Ferenc pápa áldását adta a
„Fatima Szűzanya Kegyszobor Nemzetközi Centáriumi Zarándoklatra”, hogy minden kontinensen újból visszhangozzon Szűz Anyánknak az imádságra és a jóvátételre felkérő üzenete.
2018. március 7-én, a Szent atya 2019-ig hosszabbította meg a Nemzetközi Centáriumi Kegyszobor Zarándoklat misszióját beleágyazva a mariánusi odaadást, melyben Szűz Anyánk az egész világot imádságra és jóvátételre kéri. Ez egyben felkészülés a 2019-es Panama-i Világ Ifjúsági Napra.
Egyik (NSZCSSZ)misszionáriusunk Mr Benjamin Menor kapcsolatba került a segédpüspök hivatalával, hogy az Ön egyházmegyéjében is megvalósulhasson a kegyszobor látogatása.
Mint az NSZCSSZ elnöke, imádkozom, hogy fogadja el ezt a látogatást, mely során  oly sok lelki gyümölcs született a Miasszonyunk századik évfordulója óta.
A látogatás programja
1. Az egyház megye odaszentelődése (vagy az odaszentelődés megújítása) Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez .  A szentelési ima  Szent II. János Pál pápa 1984-es világ szentelési imája alapján történik;
2. A családok odaszentelődése Jézus Szent Szívével egyesített Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez,a családi élet szentségének megőrzésére;
3. A barna skapuláré elrendelése és felöltése minden hívő számára, a megszentelődés jelképeként
4. Szentségimádással egybekötött egész éjszakai virrasztás- a családi élet szentsége ellen elkövetett bűnök jóvátételének szándékára;
5. Rózsafűzér imádságok a világ békéjéért
6.  Az NSZCSSZ missziónáriusunk beszédjének engedélyezése „Szűz Mária kérésére való válasz sürgőssége, mely imádságra, jóvátételre és az élet helyreállítására hív „
(szentáldozás, a szentségimádás, a rózsafüzér és az oltáriszentség )
Minthogy  segítjük elmélyíteni a mariánusi odaadást a 2018-as Világ Ifjúsági  Napra      (“ Ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél” Lk 1,30)  és 2019-re (“ Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te Igéd szerint” Lk1, 38) ezen látogatással szeretnénk elvinni a  „Fatima Szűzanya Kegyszobor Nemzetközi Centáriumi Zarándoklatot néhány egyházi iskolába, kollégiumba és egyetemre, hogy a diákok odaszentelődjenek Jézus Szent Szívével egyesített Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez, megkapják a barna skapulárét és meghallgassák a misszionáriusunk rövid beszédjét.
Végtelenül boldog vagyok, hogy misszionáriusunk találkozhat Őkegyelmével vagy az Ön megbízottjával, hogy megvitassák a program részleteit, mielőtt a zarándoklat egyházmegyéjébe látogat.
Az alábbi címen tud elérni bennünket.
AHFI Secretariat Kapcsolat Bécsben, Ausztria
P.O. Boksz 1179 Benjamin Menor
Hanceville, AL 35077 Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
USA
Tel.01-256-620-6992
Fax: 01-256-352-1219
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Imádkozom Őkegyelméért, hogy nagylelkűen támogassa és fogadja a Fatimai Szűz Mária Centáriumi látogatását.
Testvéri szertetettel kívánok jó egészséget és sok sikert szolgálatához,
Krisztusban Mária által,
Jose S. Palma, DD
NSZCSSZ elnöke
Cebu érseke

A világjáró fatimai Szűzanya szobor útja és a hozzá kapcsolódó lovas zarándoklat.

Beküldve: Szent Anna-rét

Meghívó A Világ Győzedelmes Királynőjének ünnepére2018. május 1.     További események :


A következő esemény: Szent Anna lovas zarándoklat 2018. április 22.


  

Sztent Anna Lovas zarándoklat 2. oldal:


 

Fatima Szűzanya Világjáró Kegyszobra Zarándoklat Budapesten 2018 május. 1. old 

 


 

Fatima Szűzanya Világjáró Kegyszobra 2.oldal


 

Fatima Szűzanya Világjáró Kegyszobra Zarándoklat 3. old 


 

További cikkeink...