A Fatimai Szűzanya Világjáró Kegyszobor

Beküldve: Aktuális

Nyilatkozat – Deklaráció
II. János Pál pápa, egy évvel az ellene elkövetett merénylet után, az akkor fiatal fülöpszigeti
papot, Pater Edgardo „Bing“ Arellanót megbízta, hogy a fatimai kegyszobor, 1.70 m magas
másolatával járja be a világ hat kontinensét és annak minden egyes országát és szentelje oda
a Szűz Anya Szeplőtelen Szívének.
Ezen feladatát a tavalyi, 2017-es Fatima Centenáriumi év emlékére a Szentatya, Ferenc pápa,
ez év március 7-én meghosszabította és kiterjesztette a 2019-es világ ifijúsági találkozó
előkészítésere való tekintettel és 6 kegyszobrot, minden egyes földrészre egyet, megáldva
útra bocsájtott.
Ima csoportunk feladata világszerte, hogy
a) Mindenütt a plébániák, iskolák, kórházak és egyébb intézmények szentelődjenek oda
a Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szívének, a II. János Pál pápa 1984-es imájával,
b) A családok és a családi élet megszentelődése
c) A megszentelődés megerősítése a papok által megáldott és feladott barna
skapuláréval
d) A napi éjszakai virrasztás az Oltáriszentség előtt a bűnök engeszteléséért és a
házasság szentségéért
e) Napi rózsafüzér imádkozása a világ békéért
f) Alliance of the Holy Family ( AHFI ) – Szent Család Szövetség – világ családi
mozgalmának terjesztéséért, a C-A-R-E ( Confession, Adoration, Rosary, Eucharist ),
azaz a Szentgyónás, Szentségimádás, Rózsafűzér és Oltáriszentség ) tiszteletéért és
megvalósításáért.
g) A Szövetség iternetelérhetősége itt található: https://www.facebook.com/Allianceof-
the-Holy-Family-International-1633153853656561/
Magyarországra, Mária országába nagy örömmel jövünk, hiszen hallottuk, hogy e nép bátor
harcosa a kereszténységnek és nagy engesztelő nemzete a világnak.
Mindenhová, ahol bennünket szívesen fogadnak, az Ég áldását közvetítjük a fatimai Szűzanya
kérésének megfelelően, és bünbánatra hívunk fel mindenkit az örök üdvösség reményében.
Szeretettel és imával:
A Fatimai Szűzanya Világjáró Kegyszobor imacsoportja

 

Cebu érsekének levele:

Nemzetközi Szent Család Szövetség
U.S.A. Office:13701  County Road 747Hanceville, AL 35077 USA Tel.012566206992
email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2108. április 14.
Tiszteletreméltó  Snell György atya
Esztergom- Budapest segédpüspöke
Szent István Bazilika
H- 1051 Budapest

Jézus és Mária szeretete és békéje legyen veled!
Fatimai Szűz Anyánk megjelenésének 100. évfordulója alkalmából Ferenc pápa áldását adta a
„Fatima Szűzanya Kegyszobor Nemzetközi Centáriumi Zarándoklatra”, hogy minden kontinensen újból visszhangozzon Szűz Anyánknak az imádságra és a jóvátételre felkérő üzenete.
2018. március 7-én, a Szent atya 2019-ig hosszabbította meg a Nemzetközi Centáriumi Kegyszobor Zarándoklat misszióját beleágyazva a mariánusi odaadást, melyben Szűz Anyánk az egész világot imádságra és jóvátételre kéri. Ez egyben felkészülés a 2019-es Panama-i Világ Ifjúsági Napra.
Egyik (NSZCSSZ)misszionáriusunk Mr Benjamin Menor kapcsolatba került a segédpüspök hivatalával, hogy az Ön egyházmegyéjében is megvalósulhasson a kegyszobor látogatása.
Mint az NSZCSSZ elnöke, imádkozom, hogy fogadja el ezt a látogatást, mely során  oly sok lelki gyümölcs született a Miasszonyunk századik évfordulója óta.
A látogatás programja
1. Az egyház megye odaszentelődése (vagy az odaszentelődés megújítása) Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez .  A szentelési ima  Szent II. János Pál pápa 1984-es világ szentelési imája alapján történik;
2. A családok odaszentelődése Jézus Szent Szívével egyesített Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez,a családi élet szentségének megőrzésére;
3. A barna skapuláré elrendelése és felöltése minden hívő számára, a megszentelődés jelképeként
4. Szentségimádással egybekötött egész éjszakai virrasztás- a családi élet szentsége ellen elkövetett bűnök jóvátételének szándékára;
5. Rózsafűzér imádságok a világ békéjéért
6.  Az NSZCSSZ missziónáriusunk beszédjének engedélyezése „Szűz Mária kérésére való válasz sürgőssége, mely imádságra, jóvátételre és az élet helyreállítására hív „
(szentáldozás, a szentségimádás, a rózsafüzér és az oltáriszentség )
Minthogy  segítjük elmélyíteni a mariánusi odaadást a 2018-as Világ Ifjúsági  Napra      (“ Ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél” Lk 1,30)  és 2019-re (“ Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te Igéd szerint” Lk1, 38) ezen látogatással szeretnénk elvinni a  „Fatima Szűzanya Kegyszobor Nemzetközi Centáriumi Zarándoklatot néhány egyházi iskolába, kollégiumba és egyetemre, hogy a diákok odaszentelődjenek Jézus Szent Szívével egyesített Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez, megkapják a barna skapulárét és meghallgassák a misszionáriusunk rövid beszédjét.
Végtelenül boldog vagyok, hogy misszionáriusunk találkozhat Őkegyelmével vagy az Ön megbízottjával, hogy megvitassák a program részleteit, mielőtt a zarándoklat egyházmegyéjébe látogat.
Az alábbi címen tud elérni bennünket.
AHFI Secretariat Kapcsolat Bécsben, Ausztria
P.O. Boksz 1179 Benjamin Menor
Hanceville, AL 35077 Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
USA
Tel.01-256-620-6992
Fax: 01-256-352-1219
email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Imádkozom Őkegyelméért, hogy nagylelkűen támogassa és fogadja a Fatimai Szűz Mária Centáriumi látogatását.
Testvéri szertetettel kívánok jó egészséget és sok sikert szolgálatához,
Krisztusban Mária által,
Jose S. Palma, DD
NSZCSSZ elnöke
Cebu érseke

A világjáró fatimai Szűzanya szobor útja és a hozzá kapcsolódó lovas zarándoklat.

Beküldve: Szent Anna-rét

Meghívó A Világ Győzedelmes Királynőjének ünnepére2018. május 1.     További események :


A következő esemény: Szent Anna lovas zarándoklat 2018. április 22.


  

Sztent Anna Lovas zarándoklat 2. oldal:


 

Fatima Szűzanya Világjáró Kegyszobra Zarándoklat Budapesten 2018 május. 1. old 

 


 

Fatima Szűzanya Világjáró Kegyszobra 2.oldal


 

Fatima Szűzanya Világjáró Kegyszobra Zarándoklat 3. old 


 

Nagyhét

Beküldve: Lelkiélet

2018. 03. 26.   Nagyhétfő

Gyermekeim! Elérkezett nagyböjt utolsó hete. Adjátok meg a lehetőséget az elcsendesedésre, és gondoljátok végig életetek eddigi nagy állomásait. Azért tegyétek, mert szükségetek van a megállásra. Mindenki a saját életállapotának megfelelően vizsgálja meg honnan indult, és hová tart az életútja. Melyek azok a nagy buktatók, amelyek nem illenek bele mindennapjaiba, és milyen lépésekkel lehet ezeket helyre hozni? A nagyböjti önmérséklet által továbbra is gyakoroljátok az alázatot, a kicsinységet, egyszerűséget, és mindent, amit megmutattam nektek. Örüljetek, és ne szomorkodjatok, amikor felismertétek hiányosságaitokat, mert azok által közelebb kerültetek Hozzám. Jézus 

Nagy veszély fenyegeti országotokat, és Európát

Beküldve: Lelkiélet

2018. 03. 01.     

Gyermekeim! Fogjatok össze, buzgón imádkozzatok, és soha ne hagyjátok abba imáitokat, mert nagy veszély fenyegeti országotokat, és Európát. De ti ne bonyolódjatok bele a politikai helyzetbe, mert azon nem tudtok változtatni. Az imádság és a rózsafüzér fegyver a kezetekben. Ezt a fegyvert rajtatok kívül nem használja senki. Imádkozzátok a rózsafüzért minden nap, Édesanyámmal együtt, és ajánljátok fel országunk lelki felemelkedéséért. Járuljatok a szentségekhez: gyónjatok, és áldozzatok. Vegyétek komolyan a szentmise áldozatban kapott kegyelmeket, és használjátok a Tőlem kapott ajándékokat. Imádkozzatok a magyarok őrangyalához, és kérjétek hathatós közbenjárását országotokra! Imádság közben gondoljatok egymásra, és alkossatok egy nagy ima családot, hogy senki ne érezze magát kirekesztve, még akkor sem, ha egyedül végzi imádságait. Ne az eseményekre figyeljetek, hanem a buzgó, kitartó, és állhatatos, hittel való imádságaitokra fektessétek a hangsúlyt! Jézus

További cikkeink...