Az örökimádás más formában folytatódik tovább a járvány idején

Beküldve: Aktuális

Az örökimádás más formában folytatódik tovább a váci örökimádási kápolnában a járvány idején

A koronavírus terjedése, a szomszédos országok helyzete, és az utóbbi napok magyarországi eseményei miatt a piarista atyák és az örökimádás fő koordinátorai, arra az elhatározásra jutottunk hogy a vírusjárvány idejére a kápolnát bezárjuk.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020 március 17-ei rendelkezése szerint a „nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel”.

Az örökimádó kápolna mérete és elhelyezkedése miatt sajnos nem adottak a feltételek ahhoz, hogy megakadályozzuk a fertőzés terjedését. Időseket hozzátartozóik már most sem engedik el az örökimádásra, és több fiatal részéről is jelzés érkezett, hogy nem tudják vállalni eddigi órájukat.

Ezen tények alapján úgy döntöttünk, hogy átmeneti időre az otthon való szentségimádásra hívjuk az örökimádókat.

A kápolna ajtaját március 18-án este 8 órakor bezárjuk. Viszont az örökimádó kápolnában már a kezdetektől fogva ott van egy webkamera, amely az Oltáriszentségre irányul. Az Oltáriszentség továbbra is ott marad a tabernákulumban, a webkamerán keresztül mindenki számára lehetséges továbbra is a szentségimádás. A legkönnyebben megjegyezhető módon innen érhető el: http://orokimadas.info vagy az engesztelok.hu főoldala (Jobbra lent a kép alatt). Mivel nem lesz a kápolnában állandó felügyelet, ezért a gyertyák nem fognak égni.

Ezzel az intézkedéssel nem megszűnik az Örökimádás, hanem éppen ellenkezőleg, mindenki otthonába eljut, sokkal többen bekapcsolódhatnak, mint eddig bármikor.

Akik számára az a fontosabb, hogy fizikai valójukban is ott legyenk az Oltáriszetség előtt, azok számára napközben lesz lehetőség a személyes jelenlétű örökimádásra. Templomunk előtere március 22-étől nappal reggel 8 órától este 8 óráig továbbra is nyitva lesz. A szembemiséző oltárra kitesszük az Oltáriszentséget. És aki szeretné, továbbra is végezhet szentségimádást, illetve szentséglátogatást a templom előteréből. A csappal ellátott tartályból exorcizált szenteltvizet is bárki magával vihet. Értesítsük minderről azokat az örökimádókat, akikről tudjuk, hogy nincs internetelérésük!

Mindnyájan érezzük, hogy az imára még nagyobb szükségünk van, mint valaha. Ha a nyilvános imára most össze is szűkülnek a lehetőségeink, a szívében mindenki imádhatja Istent, és ehhez felhasználhatja a virtuális eszközöket is. A szívbéli ima és virtuális eszközökön keresztüli közös imádkozás lehetőségei adottak, ebben is óriási erő rejlik. Használjuk ki ezeket, és legyünk ezek alkalmazásában találékonyak és kitartók! Folytassuk tovább még nagyobb hittel és bizalommal az imát!

Nigériai Barnabás felhívása a Koronavírus kapcsán

Beküldve: Nigériai Barnabás

Szeretett testvéreim az Úrban!

Bárcsak befedne mindnyájunkat és az egész világot Jézus Krisztus Drága Vére!

Nyilvánvaló, hogy a világ az előre megjövendölt büntetéshez közeledik. A Szűzanya azt mondta, hogy az engesztelés az egyetlen út a túlélésre. 2018-ben egy fontos felhívást adott egy októbertől júniusig tartó cönákulumra. Azt kérte, hogy ezeket évente mint cönákulum-hónapokat tartsuk meg. Szenvedélyesen arra szólított fel, hogy a Drága Vér odaszentelt tisztelőinek legalább a harmadrésze hűségesen engeszteljen, tartsa meg a harmadik péntekeket. A világ most a rá váró járványok egyike előtt áll, amelyek sújtani fogják. Senki sem beszél az imáról és az engesztelésről. Ehelyett az imát arra korlátozzák, hogy azzal legyőzzék a járványt. Azért írok, hogy minden alvó apostolt és szerető lelket felébresszek. Azért írok, hogy mindnyájunkat emlékeztessek az ima és az engesztelés fontosságára. Azért írok, hogy emlékeztessek a 3. pénteki engesztelés és a cönákulum fontosságára. Most van itt az imának és a csendnek az ideje. Hajtsuk meg az imában és az engesztelésben a térdünket! Keressünk menedéket minden csütörtökről péntekre virradóan a gecemáni órában. Most nem annak van itt az ideje, hogy másokat megítéljünk, hogy másokra mutogassunk, másokat hibáztassunk, és hogy az egyházra újjal mutogassunk. Mi mindnyájan vétkeztünk. Mi mindnyájan előidézői vagyunk a problémáinknak!! Senki se szent Isten előtt!!! Jöjjetek, alázkodjunk meg Isten előtt, ahogyan Ninive népe tette, bánjuk meg bűneinket! Bárcsak megmentene Jézus Krisztus Drága Vére minket és az egész világot.

Eddig Barnabás felhívása. Ezt a felhívását a 2018 július 31-edikei üzenet alapján tette, amely így hangzik:

További cikkeink...