Kalazanci Szent József a Piarista Rend alapítója volt. Nagyon tisztelte a Boldogságos Szűz Máriát. Az Ő tiszteltére állította össze az alábbi imádságot, amely egyúttal mélyen szentháromságos imádság. Ezért tesszük közzé Szentháromság vasárnapján. A Szentháromság lényege a szeretet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetét a legtökéletesebben a Szűzanya fogadta be, viszonozta, és árasztotta tovább a többi ember felé. Nekünk is őhozzá hasonlóan kell belekapcsolódnunk ebbe a szeretetáradásba.


 

Dicsőség és hála a Szentháromságnak, hogy nekünk adta Szűz Máriát, akinek ruhája a nap, lábai alatt a Hold és feje körül tizenkét csillagú korona, mindörökkön örökké. -Amen.

Dicsőség és hála az Atya Istennek, hogy őt leányául kiválasztotta.-Amen.

Miatyánk, aki a mennyekben vagy …

 1. Dicsőség az Atyának, aki őt isteni Fia anyjául rendelte.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes …
 2. Dicsőség az Atyának, aki őt fogantatásában minden bűntől megoltalmazta.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes …
 3. Dicsőség az Atyának, aki őt születésekor a legnagyobb kegyelmekkel felékesítette.- Amen.. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes …
 4. Dicsőség az Atyának, aki neki társul és jegyesül a tisztalelkű Szent Józsefet adta.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes … Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké.-Amen…

Dicsőség és hála a Fiú Istennek, aki őt anyjául választotta.- Amen.

Miatyánk, aki a mennyekben vagy …

 1. Dicsőség a Fiúnak, aki általa magára testet öltött.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes …
 2. Dicsőség a Fiúnak, akit szült és tejével táplált.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes …
 3. Dicsőség a Fiúnak, aki tőle neveltetni akart.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes …
 4. Dicsőség a Fiúnak, aki neki a világ megváltásának titkait kinyilatkoztatta.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes … Dicsőség az Atyának…

Dicsőség és hála a Szentlélek Istennek, aki őt jegyeséül fogadta.- Amen.

Miatyánk, aki a mennyekben, vagy…

 1. Dicsőség a Szentléleknek, aki neki a maga „Szentlélek” nevét először kinyilatkoztatta.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes …
 2. 10.· Dicsőség a Szentléleknek, aki által szűz és anya lett egyszerre.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes …
 3. Dicsőség a Szentléleknek, akinek erejével a Szentháromság élő templomává lett – Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes …
 4. Dicsőség a Szentléleknek, akitől a mennyekben minden teremtmény fölé magasztaltatott.- Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes … Dicsőség az Atyának…

Fölajánljuk ezt az imádságunkat a katolikus Anyaszentegyház javára, a katolikus hit terjesztésére, a béke megszilárdítására és az eretnekek megtérítésére, Krisztus a mi Urunk által. Amen.