Sokan látják mostanság, hogy a szentjeink felsorakoznak a határainknál, hogy oltalmazzanak, védelmezzenek minket. Valaki szentségimádás alatt látta ezt a képet és meg is festette.

Ha szövetkezünk velük, kérjük a segítségüket és oltalmukat, könnyebben tudnak oltalmazni, védelmezni minket. Különösen azok a szentek, akiknek valamilyen évfordulója közeleg. Kik a szentek? Nemcsak azok, akiket szentté vagy boldoggá avattak, hanem mindazok, akik a mennyben vannak és szentség hírében haltak meg..

Utolsó királyunk, Boldog IV. Károly az első pillanattól kezdve ki akarta vezetni népeit az értelmetlen I. Világháborúból.

Ő volt az egyetlen a vezető európai politikusok közül, aki támogatta XV. Benedek pápa megbékélést szolgáló erőfeszítéseit.

Béketörekvéseiben legnagyobb támasza hitvese, Zita volt.

Már trónra lépésekor kiadott kiáltványában is a béke megteremtését nevezte meg fő feladatának:  „Mindent meg akarok tenni, hogy a háború borzalmait és áldozatait a legrövidebb határidővel megszüntessem,  a béke súlyosan hiányolt áldásait népeim számára visszanyerjem…”

„Károly király volt az egyetlen tisztességes ember, aki a háború alatt vezető helyen állott, de nem hallgattak rá. […] Őszintén akarta a békét, és éppen ezért gyűlölte őt az egész világ.” (Anatole France)

1922. április 1-jén költözött a mennyei hazába. Most, amikor a III. Világháború fenyeget, különösen hatékony lehet az ő közbenjárásáért folyamodni.

Ugyancsak évfordulója közeledik tiszteletreméltó Mindszenty Józsefnek. 1892. március 29-én született.

Galgóczy Erzsébet 1962. március 27-én költözött a mennyei hazába.

Natália nővér 1992. április 27-én.

Kérjük az ő pártfogásukat a választások Isten akarata szerinti kimeneteléért és a békéért!