+!D. J. Kr.!
Kedves József Atya!

Nagy örömmel és lelki békével olvastam, hogy az Anna-réten folytatódnak az engesztelő alkalmak a Legszentebb Áldozat bemutatásával. Amennyiben szükség mutatkozna, jómagam is szívesen végeznék újra g.kat. Szent Liturgiát, amint már korábban is megtettem a Szent Korona Lovagrend megtisztelő kérésére, amikor nem találtak miséző papot.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet a magyar vonatkozású máriás engesztelő karizmákkal szolgálók minden eddiginél súlyosabb felelősségére, hogy az idők jeleit helyesen megértve az egység lelkületében egymással szorosan együttműködjenek, a karizmáik sajátosságainak a megőrzése mellett!

Az immár 2 hete zajló folyamatban mára bennem azon meggyőződés alakult ki, hogy az engeszteléseket a Legszentebb Áldozat bemutatásával végezni kell mind az Anna-réten, mind a Kútvölgyi-kápolnában. Ezt megerősíti bennem József Atyának a Cönákulumra vonatkozó beszámolója, mivel abban számunkra ma Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésével áradó kegyelmekről bennünk éppen a Cönákulumban ihletettek csengenek vissza, amelyekről alább idézem a honlapunkon levő rövid ismertetőt.

Tanúságot kell tennem arról, hogy az „Anna-réti misék Székelyföldről nézve” címmel olvasható 9. bejegyzést küldő engesztelő testvér – noha a csoportunk tagjai közül eddig senki nem volt vele kapcsolatban – próféciájában egyrészt kérte a g.kat. Szent Liturgiát, amit az engesztelő testvérekkel az általa megjelölt „csíksomlyói hegyoldal Szent Korona alakú kápolnájánál” már jóideje végzünk, másrészt visszaigazolta amit mi imában hordozunk már több hónapja: az Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséig Csíksomlyón az általa megjelölt «kápolnát» fel kellene ruházni az Anna-réti kápolna ideiglenes helyettesítőjéül, de semmiképpen nem a Kútvölgyi kápolna helyettesítő szerepének ellenében.

Engesztelő programjaink a hónap 3. vasárnapja előtti szombatonként:
Csíksomlyón 10. órától, a Kissomlyó-oldalban a Magyarok Nagyasszonya emlékhelynél. A program Szőkefalvi Rózsafüzérrel kezdődik, utána g.kat. Szent Liturgia.
Gyergyószentmiklóson 19. órától, a Szent Miklós Plébánia hittantermében. A program Egység Királynője Rózsafüzérrel kezdődik, utána g.kat. Szent Liturgia.
Közös szándékok: Jézus Krisztus Királyságának és Szűz Mária Királynőségének elismeréséért, Mária Országa nemzeteinek kiengesztelődéséért, a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna felépítéséért, a Magyar Egyház és Nemzet Isten akarata szerinti megtéréséért, a katolikus hit védelméért, hithű katolikus főpásztorokért és papokért, a megszálló népek és a keresztényellenes vallások távoltartásáért.”

„EGYSÉG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ SZOLGÁLAT
(rövid ismertető)
http://dominiummarianum.webs.com/egysgkirlynje.htm

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat ihletése […] az erdélyi Mezőbánd Szent István Apostol-király templomában talált visszhangra, a Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésének szándékaira imádkozott […] Cönákulum keretében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat célja – engesztelés a Szűzanya gyergyószentmiklósi […] könnyezésével közvetített kegyelmek szándékaira. Ez elsősorban az Úr Jézus Krisztus által tanított legszentebb ima szerint a Mennyei Atya akaratának teljesedése: «amint a Mennyben, úgy a Földön is» kérés maradéktalan érvényesítése egyéni és közösségi életünk minden síkján, a Szűzanya Országa Egyházának és Népének köréből kiindulóan az Egyetemes Egyházban és minden nemzet körében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat az Anyaszentegyház előírásai szerint lelkiségi misszióként éli a feledésbe merült keleti keresztény magyar egységes létszemléletet, hirdeti az elismert – mindenekelőtt magyar vonatkozású – máriás engesztelő karizmák egységét, valamint kéri a Magyar Engesztelő Kápolna felépítését és Oroszország felajánlását a Szűzanya kérései szerint.”

Imádságos köszönettel:

 

B. Dombi Attila
g.kat. áldozópap,
Erdélyi Magyar Önkéntes Misszió
+40-758-260416
http://dominiummarianum.webs.com