Mi az, ami összeköt? Ki az, aki szétszór, egymással szembe fordít – azokat is, akik egy célt követnek, akik összetartoznak?

Fájdalmas megosztottság, zavarodottság érzékelhető azok között, akik eddig az Anna-réten közösen engeszteltek. Vannak, akik ott akarják tovább folytatni az engesztelést, vannak, akik a Kútvölgyi Kápolnában. Mindkettő mögött felsorakoztathatók érvek és ellenérvek, sőt üzenetek is, amelyeket mindkét fél égből jötteknek gondol. Az álláspontok kifejtése már megtörtént.  Eljött az ideje, hogy inkább arra koncentráljunk, ami összeköti a két csoportot egymással. Közös célja mindnyájunknak az engesztelés, a lelkek mentése, hazánk mentése, a világban lévő konfliktusok elrendeződéséért való imádság, a megosztottságok megszüntetése, az Anna–réten az engesztelő templom felépítése. Még ennek a módjában is közösek vagyunk: ezt az egyházzal egységben, az egyházi elöljárók iránti engedelmességben akarjuk.

Akik komolyan veszik az egyházhoz tartozásukat, azok számára nem kérdés, hogy egy katolikus templom felépítése, illetve felszentelése megtörténhetne-e az illetékes helyi főpásztor akarata ellenére. Nyilvánvalóan nem. Kétségtelenül érvényes ez az Anna-réten felépítendő templomra is. A korábbi alapkőletételek is az akkor éppen regnáló két főpásztor, Serédi Jusztinián és Mindszenty József bíborosok jóváhagyásával illetve kezdeményezésére történtek. Ha fel fog épülni valamikor ez a templom, az csak az éppen aktuális főpásztor akaratából, iránta való engedelmességben, a vele való egységben történhet.

Az Anna-rétről kivonulók álláspontját megfogalmazó egyik írás szerint az az egyház iránti egyedüli engedelmesség, ha mindenki őket követve átvonul a Kútvölgyi Kápolnába és ott vesz részt ezentúl a szentmisén, ott végez szentségimádást, ott engesztel. Így „tagozódik be – úgymond – az eddig Anna-réten folytatott engesztelés az egyház hierarchikus rendjébe”. Csakhogy ebben a beállításban egy csúsztatás van. Imádkozni bármely hívőnek bárhol szabad. Minden pap pedig, aki kánoni megbízatással rendelkezik (és ez magában foglalja az egyházzal való egységet), mutathat be például tábori szentmisét is az erre vonatkozó szabályok betartásával. Nincs tudomásom arról, hogy a szentmisék az Anna-réten be lennének tiltva. Sőt amikor a bíboros úrral legutoljára, 2017 februárjában, személyesen beszéltem az ott építendő kápolna ügyéről (bemutatva neki egy olyan építész tervét, aki egyházmegyéje számára egy korábban már felépült templomot tervezett), azt mondta nekem személyesen, hogy ő nem tiltotta be a szentmiséket az Anna-réten. Márpedig alapvető jogi elv, hogy ami önmagában jó, erkölcsös és nem tilos, az szabad. Hibás tehát az a beállítás, hogy azok a hívek, akik továbbra is az Anna-rétre akarnak menni imádkozni, és azok a papok, akik a múltban ott szentmiséket mutattak be, vagy a jövőben szándékoznak bemutatni, engedetlenek lennének az egyházzal szemben.

Ne tévesszük össze a véleménykülönbséget az engedetlenséggel! Tételezzük fel egymásról, hogy a másik fél is jót akar! Akik az Anna-réten akarnak továbbra is engesztelni, azok is a kápolna felépülésének az ügyét akarják szolgálni, és azok is, akik az engesztelést a Kútvölgyi Kápolnában akarják folytatni. Maradjunk szeretetegységben egymással, akik akár az Anna-réten, akár a Kútvölgyi Kápolnában, akár az ország bármely pontján akarunk imádkozni az Anna-réten felépítendő kápolnáért és engesztelni hazánkért, és az egész világért. Engesztelni nem lehet kiengesztelődés nélkül. Csak az egymással egységben, szeretetegységben végzett engesztelés kedves Isten előtt.

Itt az ideje, hogy tovább ne a véleménykülönbségekre koncentráljunk! Ne arra, ami elválaszt, hanem arra, ami összeköt, és amiben egyek vagyunk. Vegyük észre, hogy a sátán, a gonosz lelkek azok, akik egymással szembe akarják fordítani az addig egymással együtt küzdőket, sőt esetleg egyenesen jó barátokat. Ővele, a dibolosszal, a szétdobálóval forduljunk szembe, ellene harcoljunk, ne egymással.

Az álló, posvadó félben lévő víz most felkavarodott, kezd újra élővé lenni. Mindez a tisztulásunkra válhat. Mindnyájan úgy tudjuk, hogy Magyarország Isten engesztelő országa és Ő a magyarság engesztelésének is fontos szerepet szánt a világ megmentésében.  Nyilvánvaló, hogy a másik oldal elsődleges célja a magyar engesztelés megosztása, tönkretétele. Ne hagyjuk, hogy sikerüljön neki! Engesztelődjünk ki egymással! A magam részéről kijelenthetem, hogy nem állt szándékomban senkit megbántani, de ha ez mégis megtörtént volna, bocsánatot kérek mindenkitől. És nem neheztelek senkire. A legfontosabbnak most azt tartom, hogy helyreálljon szeretetegységünk és ebben növekedjünk. Közösen imádkozzunk egymás elfogadásáért, szeretetegységünk megerősödéséért. A szeretetegység az a pajzs, amelyen keresztül a Szűzanya és az Égiek megvédenek minket.

Imádságos szeretettel: József atya