Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 12. 13.

Gyermekeim (Mt 11, 16-19) Olyan gyerekekhez hasonlítottam ezt a nemzedéket, akik a piacon tanyáznak, és ellentétes dolgokat kiabálnak egymásnak. Furulyáztunk, de ti nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de ti nem sírtatok. […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 12. 12.

Gyermekeim! (Mt 11, 11-15 ) „De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint Keresztelő János.” Ezzel ki akartam kifejezni, hogy az oda való bekerüléshez küzdelmes akadályokon kell keresztül mennetek! Minden […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 12. 11.

Gyermekeim! (Mt 11, 28 – 30)  Miért mondom ma is nektek, hogy „az én igám édes, és az én terhem könnyű?” Mert aki átadja nekem mindennapi terhét és rám bízza […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 12. 10.

Gyermekeim! (MT 18, 12 – 14) Mit gondoltok, miért fontos nekem, hogy azok után menjek, aki elcsatangoltak a nyájtól, és nem elsősorban azokkal törődjek, akik biztonságban vannak?  Valamikor ti is […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 12. 09. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

Gyermekeim! (LK 1, 26 -38) Születésem hírüladásában az angyal beállít Máriához, és hírül adja neki messiási születésemet. „A Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít el.” Kinyilvánítja, a […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 12. 05.

Gyermekeim! (Mt 7, 21,24 – 27) Amikor a templomban tanítottam, mindig voltak olyanok, akik kíváncsiskodó, tőrbe csaló kérdéseket tettek fel nekem. A főpapok nem értették meg „miféle hatalommal teszem ezeket. […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 12. 04.

Gyermekeim! (Mt 15, 29 – 37) Amikor a Galileai-tóhoz tartottam, fölmentem egy hegyre, és leültem. Akkor nagy sokaságot hoztak lábaim elé: sántákat, bénákat, süketeket, vakokat és mindenféle betegségben szenvedőket. Meggyógyítottam […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 12. 02.

Gyermekeim! (Mt8,5-11) Vajon elmondhatom rólatok is, mint a kafarnaumi századosról, hogy „ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben?”Ki tudjátok mondani, amit ő mondott: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Csak […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 12. 01. Advent 1. Vasárnapja

Gyermekeim! (Mt24, 37-44) Hatalmas erővel kiáltok hozzátok: Virrasszatok! A mai evangéliumi szakaszban is erre hívom fel figyelmeteket. Ez a figyelmeztetés sokkal aktuálisabb, mint gondolnátok! Kit nevezek virrasztó embernek? Azokat, akik […]

Kategóriák
Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

2019. 11. 30. Szent András Apostol

Gyermekeim! (Mt 4, 18 -22) Amikor a galileai tenger partján jártam, elkezdtem tanítani az embereket. Ahogy Keresztelő János is bűnbánatot hirdetett, nekem is első cselekedetem volt, hogy mondjam: „Tartsatok bűnbánatot, […]