Köncse József atya 2016-tól egyike volt azoknak a papoknak, akik megpróbálkoztak Szegedi László atya plébániáján az engesztelő férfi rend megalapításával.

Az élet és a halál ura másként rendelkezett. Hazahívta őt.

Gyászjelentése

Imádkozzunk lelki üdvéért, és azért, hogy az engesztelés ügyét odaátról segíthesse!