Aki fel akarja venni a Nigériai Barnabás üzeneteiben szereplő pecsétet, annak Ma, Nagycsütörtökön  mindenképp el kell kezdenie az 5 hónapos virrasztást csütörtökönként, mert így is leghamarabb csak szeptemberben tudja felvenni azt.

Jézus Barnabáson keresztül minden gyermekét kéri, hogy menjenek Vele a Gecemáni kertbe, az Olajfák Hegyére. Ezért minden csütörtök éjjel 11 és péntek hajnal 3 óra közötti időt Gecemáni Óráknak hívjuk.
Jézus azt mondta az akkor 17 éves Barnabásnak: “Gyermekem, én a Gecemáni kertben vérrel verejtékezem érted, és minden emberért a földön. Az eljövendő óráért, a rettegés órájáért, ami oly szörnyű és halálra rémísztő lesz, én mindig a Gecemáni kertben  vagyok. Gyermekem, hányan fogják ezt túlélni? Az irántad, és a minden ember iránt érzett szeretetemért itt vagyok a Gecemáni kertben. Hívlak téged, hogy jöjj és virrassz Velem. Maradj velem az Olajfák hegyén, hogy kitarts akkor is, amikor eljön az az óra !…”

Milyen imákat ajánl Jézus Barnabásnak, hogy imádkozzunk ezekben a Gecemáni Órákban?

1. A hagyományos Rózsafüzér (örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges)
2. Szent Vér rózsafüzér, Szent Vér litánia
3. Felajánló ima Jézus Szent Véréhez
4. Engesztelő imák a kínszenvedő, haláltusát vívó Jézushoz
5. A mi Urunk, Jézus Krisztus misztikus imái
6. A megújulás rózsafüzére és a Szentlélek litánia

A hagyományos rózsafüzérek közismertek. A 2. és 3. pontban szereplő imák itt megtalálhatók. Ugyanitt olvasható három az 5. pontban szereplő imák közül. A többi imák fordítása folyamatban van.

“Szörnyű és halálra rémísztő” óráról beszél Jézus. Ezekkel a jelzőkkel nem ijesztgetni akar, sem Barnabásnál, sem más látnokoknál, hanem fel akar készíteni ezekre az órákra, ahogyan fel akarta készíteni apostolait a Nagypéntek szörnyű és halálra rémísztő óráira, ha hagyták volna magukat. De mivel nem hagyták, félelmükben szétfutottak, és megtagadták Mesterüket. Akik hagyják felkészíteni magukat – éppen a Gecemáni Órákkal is – azok számára elviselhetőbbek lesznek azok az órák – az Egyház és az emberiség végső keresztre feszítésének az órái -, mint ahogy minden bizonnyal jobban viselték volna a Nagypéntek eseményeit az apostolok is, ha együtt virrasztottak volna Jézussal. Azoknak, akik a Gecemáni Órák 4 órájából legalább egy órát tudnak virrasztani 5 hónapon át – ahogyan ezt Barnabástól kérte Jézus – azoknak nagy kegyelmeket ígért. Nem ígéri azt, hogy nem fognak elesni, vagy akár meg is tagadni Mesterüket, ahogyan Péter megtagadta. De a bűnbánóknak, a Péterrel együtt bánatkönnyeket hullatóknak bocsánatát, irgalmas szeretetét ígéri, és védelme isteni pecsétjét.