Készüljünk erre az alkalomra úgy, hogy a Világ Győzelmes Királynője rózsafüzért imádkozzuk kilenced formájában.

A kilencedet november 30-án Szent András apostol ünnepén célszerű elkezdeni, így jön ki a kilenc nap. Ki-ki erőihez mérten ezt megtámogathatja böjttel is, és imádkozza úgy és akkor, ahogyan állapotbeli kötelességei engedik.

A kilenced szándéka ez legyen.

Az engesztelők és a magyar nép egységéért, Magyarország oltalmáért, engesztelő hivatásának a beteljesedéséért és hogy a kápolna építéshez ígért égi kegyelmek kibontakozhassanak, mindenek előtt a háborúból való kimaradás. A mai zsolozsmában ezt olvassuk: Ő az Úr, aki eldönti a háborúkat (Jud 16,2) Számtalan példa van rá a történelemben, hogy nagy háborúkból is egyes országok kimaradtak. Így pl. Svájc, vagy Portugália a II. világháborúból. Mindez a papság és a hívek együttes imájának, a Szűzanya, a szent angyalok és védőszentek pártfogásának volt köszönhető. 

December 8-án, gyülekezésre előtte 10:00 órától Rózsafüzér imádkozás lesz a Szent Anna-réten.

Azoknak a híveknek, akik nem tudnak ott lenni, majd juttatunk az emléklapból.

 

Rózsafüzér a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére

  • A keresztre: Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!
  • A nagy szemekre: Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mind örökkön örökké. Ámen! Alleluja! Ave Maria! Éljen a Világ Győzelmes Királynője!
  • A három kis szemre: három Üdvözlégy
  • Az 5×10 kis szemre: Szűz Mária! Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!
  •  Az egyes tizedek végén: Dicsőség az Atyának, Dicsőség a Fiúnak, Dicsőség a Szentléleknek a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mindörökké. Ámen.
  • A végén háromszor: Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene, telve van az ég és a föld az Ő dicsőségével! Áldott ki az Úr nevében jő! Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen néked, Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minekünk!