Amikor Jim Blount atya utoljára járt Magyarországon, mielőtt a repülőtérre vitték volna, utolsó útja a Szent Anna-rétre vitt. Itt hárman mutattunk be koncelebrált szentmisét. Az atya lelki szemeivel sok fiatalt látott a réten, és rengeteg angyalt, akik fehér kendőket lengettek.

Azon a héten kezdődött el a kápolna építése.

Mijo Barada az elmúlt héten érkezett Magyarországra. Mielőtt elkezdődtek volna lelkigyakorlatai, november 6-án felvittük a Szent Anna-rétre. Megtekintettük az épülő kápolnát, amelynek éppen a kapuit szerelték. Ott a réten kapta az alábbi üzenetet.

„Azt mondja az Úr, hogy ez a hely különleges kegyelmeknek lesz a forrása, amelyet a magyar nép kap. Akik ide jönnek, sok áldásban részesülnek.  Olyan kegyelmeket kapnak, amelyeknek a nagyságáról álmodni sem lehet. Boldogok azok, akik a lábukat erre a helyre teszik, mert másként folytatódik az életük, mint ahogy addig folyt.

Áldottak azok a személyek, akik mindent megtesznek, hogy ezen a helyen felépüljön a szentély, mert azok a személyek, akik ezen munkálkodnak, áldottak lesznek itt a földön, és a Mennyországban is.

Áldottak vagytok, akik ma itt vagytok, mert az egész Mennyország örül veletek, és emlékezetes marad ez a nap Magyarországnak.

Ugyanazt az áldást fogjátok megkapni, amelyeket a fatimai látnok gyermekek kaptak, és ugyanolyan kegyelmeket adok, mint azoknak, akik Fatimában közreműködtek a templom felépítésében. Mert, ami elkezdődött Fatimában, majd Medjugorjében folytatódott, az majd itt is beteljesül.”

Ugyanakkor mást is látott: „Itt a Szent Anna-réten a már majdnem kész kápolnát megtekintve, sok démont láttam. A démonok egyik csoportja a kápolna felé fordult. Ennek a csoportnak, amely a kápolna felé fordul, az a feladata, hogy minden eszközzel megakadályozzák, hogy felépülhessen ez a kápolna. A démonok másik csoportja pedig az emberek felé néz, hogy őket manipulálják, az ő szívüket, hogy ne észleljék, ne érzékeljék a kápolna megépülésének a fontosságát. Imádkozni kell mindkét démoni csoport megkötözéséért, hogy ezáltal Isten akarata teljessé váljon.”

A látomás első fele magyarázatot ad arra, hogy miért épül oly nehezen itt akármilyen kápolna. A második fele pedig a jelenlegi helyzetre mutat rá, hogy nem osztatlan az öröm az építkezés miatt, hanem sokakban csalódottság van, hogy miért nem a Natália nővérnek látomásban adott kápolna épül. Mások pedig ízléstelenül agitálnak ellene, egyenesen e kápolna szabotálására szólítanak. Ismét mások más helyen akarják felépíteni a Natália nővér látomásaiban szereplő kápolnát. Csakhogy ha felépülne is, az nem az a kápolna lenne, hiszen a hely is kikötés volt. De hát építsenek minél több helyen engesztelő kápolnát, terjejen végre egész Magyarországon az engesztelés.

Úgy látszik a Natália nővér látomásaiban szereplő kápolna felépítésének még nem jött el az ideje. De ennek a már befejezés előtt álló kápolnának, vagy misézőhelynek a felszentelése egy fontos lépés ebbe az irányba, abba az irányba, hogy országos zarándokhellyé váljon a Szent Anna-rét, amelyen majd lesznek kisebb nagyobb kápolnák, templomok, van szabadtéri oltár (ezzel a kápolnával gyakorlatilag most ez valósul meg), ahol van keresztút és egyéb létesítmény…

E kis kápolna kegyelmei által fel fog majd épülni az eredeti kápolna is, amikor eljön az ideje!

Mijo Barada szerint most a második démoni csoport megkötözéséért kell imádkozni, amely éppen a Szent Anna-rétet fontosnak ítélők egy részének a szívét tartja rabságban, mert nem látják a perspektívát.

A kápolna felépítése célegyenesben van, az átadás, felszentelés napja is ki van tűzve december nyolcacikára, a Szűzanya Szeplőtelen Fogantatásának az ünnepére.

A perspektívát nemcsak a nemzetközileg is ismert exorcisták, kegyelemhordozók nyitják meg szemünk előtt, hanem a hazai, kevésbé jegyzett jelenbeli névtelen prófétai kegyelmeket hordozók is, akik nem akarnak látnoki szerepekben tetszelegni. Ilyen például ő is:

Miért szeretnétek egyszerre mindent?