Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna felszentelésére, bár nagyon készültem, de a munkámat sehogyan sem sikerült péntekről átszerveznem másik napra, igy nem tudtam eljutni a helyszínre. Vácon bementem pont 11 órakor a Szent Anna templom örökimádó kápolnájába az Oltáriszentséghez, hogy legalább lélekben legyünk együtt az Úrnál a Szent Anna rétiekkel együtt.

Mikor végeztem, kimentem a bejárati üvegajtóhoz, hogy köszöntsem ott is a Tabernákulumban lévő Úr Jézust, és amint az oltárképre tévedt a tekintetem, akkor eszméltem rá, hogy milyen templomban misézik Bocsa atya, és folyik az engesztelés. A Szent Anna templomban… és most hol szentelik fel az engesztelő kápolnát, amely szintén egy engesztelő központ… a Szent Anna-réten… tehát a két helyszín így kapcsolódott össze Szent Anna nevével, a két helyszín Vác-Budapest, a két központ…

Az oltárképet figyelve jöttek a gondolatok: milyen gyönyörű, hogy Szent Anna méhébe fogadja azt, aki Szeplőtelen, Ő pedig szűz méhébe fogadja a Bűntelent, aki a világ váltsága, a tiszta Bárány lesz, aki életét adja a világért…

Miután megnéztem a kápolnaszentelésről szóló beszámolókat, azok egy belső, összegzett képpé álltak bennem össze egy pillanat alatt. Előbb egy vázlatot készítettem belőle, majd utána festettem meg a képet.

 

Ki-ki beleláthat mást is. Számomra ezek a gondolatok kapcsolódnak hozzá.

A képen: A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője van ábrázolva, királynői koronával, hermelin palástban, amely arany rózsával van összefogva, ami az Ő állandó közbenjárását jelképezi minden gyermekéért, királynői jogarral a kezében. A jogar vége hozzáér a Két Szent Szívhez és a Kápolna ajtajához. Ez a rengeteg leesdett kegyelmet jelképezi, amelyeket a Szűzanya, mint Királynő az Atyától és Szent Fiától elkért…

Az Egyesült Két Szent Szívben a sok imától és szentmisétől, engeszteléstől lángoló Engesztelő Kápolna látható.

A Szűzanya jobb kezét áldólag a kápolna felé és a magyar gyermekei felé tárja, hogy engeszteljenek hazánkért, minden országért, a világért…

A Világ Győzelmes Királynője a magyar Szent Koronát viseli, hisz Ő hazánk, a Regnum Marianum Patrónája. A kegyelmi ígéret szerint hazánkból indul el majd a Szűzanya Szeplőtlen Szívének Győzelme, ami elhozza Jézus Szentséges Szívének a diadalát. A Fatimai titkok így és itt teljesülnek be…

A kápolna előtt az oda látogató, imádkozó, szentmisén résztvevők, engesztelő gyermekei (jelképes mennyiségben) térdelnek, kezükben a Szeretetlánggal meggyújtott gyertyájuk ég.

Királynőnk palástja beteríti az egész világot, mert velünk együttműködve minden gyermekét meg szeretné menteni.

A táj téli, tiszta, hó, mert még nem jött el a tavasz, a Szűzanya Szeplőtelen Szívének Győzelme, de az egész teremtés sóvárogva, virrasztva várja, mert ez hozza el Jézus Urunk Szentséges Szívének győzelmét!!!

A fák havasak, de ott, jobbra, messzire már kel fel az Éltető Nap (ez a jövőt jelenti, a Magasságból felkelő a Nap Jézus, és az út a kápolnától a jövő felé visz), mely vigasztalja, reménységgel tölti el a várakozókat.

A kápolnában hátul, kék ruhában a Szűzanya látható, a kápolna a Két Szent Szívben van benne, míg az Oltár az Ő Szeplőtelen méhében áll, onnan születik minden misében Krisztus, a Bárány, akit a világnak ad az Egyház Édesanyja, a Bárány pedig engesztelő áldozatul adja magát a világért…

A Szűzanya glóriáját is jelenti a mögötte lévő kerek pirosas aranyszín, de jelképezheti az Ő Szent Fiát, a Felkelő Napot a Magasságból. A Szűzanya a Napba öltözött Asszony (Jelenések könyve), hisz mindenben egyek.

Tél van (szimbolikusan) a földön, mert még nem valósulhatott meg teljes valójában a Földön a mindent átható Tűz , a Melegség=Szeretet=Jézus Urunk Uralma. Ez majd a jövőben a földre szállt Mennyei Jeruzsálemben fog megvalósulni, a föld és a menny egyesülésével.

Siegfried atya sokszor emlegette a lelkigyakorlatain Don Bosco álmát, amelyben az Egyház hajója a  két oszlophoz van kikötve. Csak így tud megmaradni a világ hánykódó, viharos tengerén. A Szűzanya az egyik oszlop, a másik pedig az Oltáriszentség, ez a kettő, Ők a menedék, a megmenekülés záloga.

Ezen a festményen is ez van kifejezve, csak más módon. Itt a festményen az Egyházat is kifejezi a kápolna, amely a Szűzanya Szívében áll, sőt a Két Szent Szívben, ez a menedéke, rejteke, védelme, és benne az Eucharisztia, amelyet az Egyház őriz, és oszt ki minden szentmisében, és imád az Oltáriszentségben. Ezt jelképezi a Kápolnában ülő bíboros úr és a pap testvérek, akik végzik az Egyház szolgálatát, a szentségek kiszolgáltatását…

 A festmény nyomtatható formában (nagyobb felbontásban)  innen tölthető le.