Uram irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!

Uram irgalmazz! A hívek megismétlik!

Krisztus hallgass minket!

Krisztus hallgass meg minket!

 

Mennybéli Atyaisten,

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

 

Szentséges Szűz Mária,

Istennek Szent Anyja,

Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz

Gyümölcsoltó Boldogasszony,

Sarlós Boldogasszony,

Nagyboldogasszony,

Magyarok Nagyasszonya,

Lourdes-i3 Szent Szűz,

Fatimai Szent Szűz,

Czestochowai4 Szent Szűz,

Csíksomlyói Szent Szűz,

Mariazelli5 Szent Szűz,

Máriavölgyi Szent Szűz,

Máriapócsi Könnyező Szűzanya,

Győri Könnyező Szűzanya,

Sasvári Fájdalmas Szűzanya,

Úti Boldogasszony,

 

Szent Claudius, Castorius, Symphorianus és Nicostratus vértanúk6,

Szent Demeter vértanú,

Szent Irenaeus7, vértanú püspök,

Szent Quirinus8, vértanú püspök,

Szent Márton püspök,

Remete Szent Pál,

Alamizsnás Szent János püspök,

Szent Adalbert, vértanú püspök,

Szent Zoerard – András és Benedek, bencés vértanú remeték,

Szent Hiorotheosz püspök,

Boldog Asztrik, esztergomi érsek,

Szent István király,

Boldog Gizella királyné,

Szent Imre herceg,

Skóciai Szent Margit királyné,

Szent I. Dávid skót király,

Magyar Szent Mózes remete,

Szent Gellért, Bőd és Beszteréd vértanú püspökök,

Szent Mór, bencés apát, püspök,

Boldog Vác remete,

Szent László király,

Szent Piroska, bizánci császárné,

Árpád-házi Boldog Erzsébet, premontrei apáca,

Árpád-házi Boldog Ágnes, bencés apáca,

Árpád-házi Boldog Hedvig, premontrei apáca,

Árpád-házi Boldog Margit, premontrei apáca,

Árpád-házi Boldog Amabilia, bencés apáca,

Boldog Bánffy Lukács, esztergomi érsek,

Boldog Bánfy Buzád, vértanú, domonkos szerzetes és társai,

Árpád-házi Szent Eufrázia vértanú,

Magyarországi Boldog Pál, vértanú, domonkos szerzetes és társai,

Boldog Özséb, a pálos rend alapítója,

Árpád-házi Szent Erzsébet asszony,

Boldog Gertrúd, premontrei apáca,

Árpád-házi Szent Angéla, karmelita apáca,

Magyarországi Boldog Ilona, stigmatizált, domonkos apáca,

Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca,

Árpád-házi Szent Kinga, lengyel királyné,

Árpád-házi Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,

Árpád-házi Boldog Anna, lengyel fejedelemasszony,

Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,

Toulous-i9 Szent Lajos, ferences szerzetes, püspök

Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella) királyné,

Magyarországi Boldog Erzsébet, domonkos apáca,

Szent Hedvig, lengyel királynő,

Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja,

Kapisztrán Szent János, ferences szerzetes,

Marchiai10 Szent Jakab, ferences szerzetes,

Boldog Báthory László, pálos szerzetes,

Szent Kőrösi Márk, Szent Grodecz Menyhért, Szent Pongrácz István, kassai vértanúk,

Brindisi11 Szent Lőrinc, kapucinus szerzetes,

Boldog Avianoi12 Márk, kapucinus szerzetes,

Boldog Cseppelényi György vértanú, pálos szerzetes,

Hofbauer Szent Kelemen, redemptorista szezetes,

Boldog XI. Ince pápa,

Boldog IV. Károly király,

Boldog Batthyány – Strattmann László szemorvos,

Boldog Salkaházi Sára vértanú, szociális testvér,

Boldog Apor Vilmos, vértanú, győri püspök,

Boldog Romzsa Teodor, vértanú, munkácsi görög katolikus püspök,

Boldog Gojdics Pál, vértanú, eperjesi görög katolikus püspök,

Boldog Scheffler János, vértanú, szatmári püspök,

Boldog Bogdánffy Szilárd, vértanú, nagyváradi püspök,

Boldog Meszlényi Zoltán, vértanú, esztergomi segédpüspök,

Boldog Sándor István, vértanú, laikus szalézi szerzetes,

Boldog Brenner János, vértanú pap,

Összes magyar szentek és boldogok,

 

Kelemen Didák, minorita szerzetes, Kelet-Magyarország apostolának boldoggá avatásáért,13

Hám János, szatmári püspök boldoggá avatásáért,

Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök boldoggá avatásáért,

Berecz Skolasztika, bencés apáca boldoggá avatásáért,

Bogner Mária Margit, vizitációs apáca boldoggá avatásáért,

Kaszap István, jezsuita novícius boldoggá avatásáért,

Bódi Magda, vértanú munkáslány boldoggá avatásáért,

Hummel Kornél, vértanú pap boldoggá avatásáért,

Orosz Péter, görög katolikus vértanú, püspök boldoggá avatásáért,

Galgóczy Erzsébet, stigmatizált, hitvalló boldoggá avatásáért,

Marton Marcell, karmelita szerzetes boldoggá avatásáért,

Mindszenty József, bíboros, hercegprímás boldoggá avatásáért,

Bálint Sándor hitvalló boldoggá avatásáért,

Márton Áron, erdélyi püspök boldoggá avatásáért,

Endrédy Vendel, ciszterci szerzetes, zirci apát boldoggá avatásáért,

Az összes magyar boldoggá avatandó boldoggá avatásáért,

 

A magyar népért,

A Magyar Egyház újjáéledéséért,

Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért,

Papi és szerzetesi hivatásokért,

A magyar családokért, gyermekáldásért, a magyar ifjúságért,

Az elszakított területeken élő magyar testvéreinkért,

A külföldön szétszórtságban élő magyar testvéreinkért,

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!

 

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te népünket számos szenttel és boldoggal áldottad meg. Kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra áraszd bőven ránk nagy irgalmadat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

 

 

1 Irgalmazz nekünk!

2 Könyörögj érettünk!

3 lurdi

4 csesztohovai

5 máriacelli

6 klaudiusz, kasztoriusz, szimforianusz, nikosztratusz

7 ireneusz

8 kvirinusz

9 tuluzi

10 márkiai

11 brindizi

12 aviánói

13 Könyörögjünk az Úrhoz!