+!
D. J. Kr.!

Kérjük szépen a híveket mozgósítani az imahadjáratban való részvétel egységet teremtő felelősségének öntudatos felvállalására az Egyház és az egész emberiség eme súlyos válságában!
Október 7.-én, vasárnap d.e. 10. órától többszörös célú engesztelő alkalom lesz Csíksomlyón a Magyarok Nagyasszonya emlékhelyen:
1. Világméretű Rózsafüzér imahadjárat záró alkalma Rózsafüzér Királynője napjára;
2. A család hagyományos keresztény meghatározásának védelmében kiírt romániai népszavazás alkalmából;
3. A Kissomlyó-oldalban levő Magyarok Nagyasszonya emlékhely alapkőletételének 10. évfordulójára;
Krisztus és Mária győz!
Imádságos köszöntéssel:
B. Dombi Attila
Megjelent a Szózat internetes havilapban:

A teljes dokumentum csatolva. (Rózsafüzér imahadjárat 2018 + Nemzetek Szent Ligája + Auxilium Christianorum (Keresztények Segítsége) Társulás imái

Kivonatos ismertetés a gloria.tv-ről:
https://gloria.tv/text/VJt22XJNCS2x4tZd9tzXkyMPw

A világméretű Rózsafüzér imahadjárat közvetlenül Lengyelországból ered.

A lengyel példára világszerte egyre több katolikus egyén és közösség buzgó imádsága világméretű imahadjárattá terebélyesedett. Erről az indiai szervezők ismertetését idézzük: „A lengyelországi «Rózsafüzér a határokon» 2017 októberében felcsapó szikrái […] további ezreket fogtak össze, akik hazáik és a világ oltalmáért könyörögve lobogó tűzlángot alkottak: Írországban 2017. november 17.-én, az Egyesült Királyságban 2018. április 18.-án, Ausztráliában 2018. május 13.-án. «Különösen megszerettem Lengyelországot. Ha akaratomat engedelmességgel fogadja, hatalomra és szentségre emelem. Szikra lobban belőle, amely előkészíti a világot végső eljövetelemre.» (Jézus Fausztina nővérhez – Napló, 1732) Az Egyesül Államokban és Libanonban 2018. október 7.-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén lesz saját „Rózsafüzér Parttól Partig” imahadjáratuk. […] Az Egyesült Államok és Libanon sürgetnek mindenkit saját hazáikban, hogy csatlakozzanak az 54 napos Rózsafüzér Nagykilencedhez, amit 2018. augusztus 15.-én, Szűz Mária Mennybevétele ünnepén kezdenek, ami egyben India Függetlenségi Napja is. Mi lehetne jobb út imádkozni országunkért, mint elkezdeni az 54 napos Rózsafüzér Nagykilencedet 2018. augusztus 15.-én, bevégezve 2018. október 7-én?” (rosaryacrossindia.co.in: Rosary Across India… – részlet)

Erdélyből római és görög katolikus magyarok egy kis csoportja is a Szűzanya hívását megszívlelve csatlakozott, 2018. Nagyboldogasszony ünnepén a csíksomlyói Kissomlyó-oldalban levő Magyarok Nagyasszonya emlékhelyen bemutatott görög katolikus Szent Liturgia keretében végzett Szűzanya iránti felajánlással. A Szűzanya várja minden gyermekét, hogy 2018. október 7.-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén, vagy október 8.-án, Magyarok Nagyasszony ünnepén Rózsafüzért imádkozva kérjük Isten akaratának és a Szűzanya oltalmának érvényre jutását Nemzetünk és Egyházunk életében! A Rózsafüzér Imahadjárathoz csatlakozás a Gondviselés különös segítsége lehet Erdéllyel Romániához csatolt területek magyarjai számára, hiszen éppen azokban a napokban zajló népszavazás kimenetele megpecsételheti nem csak saját magunk, hanem gyermekeink és talán unokáink életét is! A népszavazás tétjét Erdély Római Katolikus Érsekének felhívása is érzékelteti:

„A Koalíció a családért ernyőszervezet 2015-ben kezdeményezte Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítását. A jelenlegi bekezdést: «A család két fél szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságra épül» az alábbiak szerint kell módosítani: «A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságán alapul (…)», hogy ezzel kizárjuk a «fél» kifejezést érintő félreértelmezési lehetőségeket, meghatározva ezzel, hogy csakis egy férfi és egy nő szabad akarattal vállalt szövetségét nevezhetjük házasságnak. […] A tét óriási, a veszély jelentős! Minden jóakaratú embert arra kérünk, hogy beszéljen erről az eseményről otthon, munkahelyén, barátai és ismerősei körében, és keresztény küldetése tudatában buzdítson arra mindenkit, hogy «Igen»-nel szavazzon október 6-án és 7-én. Bízva híveim keresztény öntudatában és felelősségteljes elköteleződésében, szeretettel kérem, hogy menjenek el szavazni és keresztény értékrendjüknek megfelelően nyilvánítsanak véleményt. Isten áldása, a Szent Család oltalma kísérje mindennapjaikat az elkövetkező időben is. Szeretettel küldöm főpásztori áldásomat + Dr. Jakubinyi György érsek” (katolikus.ma: Dr. JAKUBINYI György Miklós római katolikus érsek körlevele az októberi népszavazásról – 2018. 09.27., részlet)