Kategóriák
Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

Jézus Szívéhez

  Üdvözítőmnek Isteni Szíve, te minden jónak és tökéletességnek forrása: bárcsak úgy szerethetnélek, ahogy te ezt megérdemled! Távolíts el szívemből mindent, ami nem kedves előtted és gyújtsd fel azt szereteted […]

Kategóriák
Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

Rövid reggeli imádság

Úrangyala … Ó Úrnőm, ó Anyám, neked szentelem magamat egészen s hogy odaadásomat megmutassam, íme felajánlom neked ma szememet, fülemet, számat, szívemet, egész valómat teljesen. Mivel tehát immár a tied […]