Az éjféli mise olvasmánya (Iz 9,1-6) "A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad." Talán még egy generáció sem élt olyan sötétségben, mint ez a mai – azt gondolom ezt nem nagyon kell bizonyítani: Dermesztő a hideg, félelmet keltő aBővebben

XVI. Benedek pápa a Názáreti Jézus című könyvében világosan, mindenki számára követhetően megfogalmazza az engesztelés szentírási, teológiai alapjait. A pápa leszögezi, hogy "Egészen a 16. századi reformációig a kereszténység egész hagyományában soha nem használnak olyan nevet az Eucharisztia ünneplésére vonatkozóan, amely étkezést jelent."   Az Eucharisztia alapításának elemzésében bemutatja, hogyBővebben

A Szeretetláng naplóban olvashatjuk: «Ha bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet tiszteletemre elimádkoztok, minden alkalommal egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből. A halottak hónapjában (novemberben) pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által a lelkek tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzből." Ez a hivatkozás az Üdvözlégynek a Szeretetláng betéttel való imákozását jelenti.: …"Áraszd SzeretetlángodBővebben

Karácsonyi levél 2012. (a  magyar karácsony szó szláv eredetű, a szláv korcsun szóból ered, amely lépőt, átlépőt jelent) Kedves Testvéreim!   Nagycsaládos  apa és férj vagyok, magyar ember. Foglalkozásomra nézve gyermekvédő, önkéntesként  családsegítő. Barátaimmal mindnyájunkat érintő ÉLET-ügyben szólaltunk meg 1998. márciusában. Én voltam akkor az Alfa Szövetség szóvivője. Egy konkrétBővebben

  Az Irgalmasság Vasárnapjának legfőbb üzenete, hogy Isten irgalmas hozzánk, nem tartja számon bűneinket, nem hánytorgatja fel, kész megbocsátani, sőt megsemmisíteni azokat. De ennek feltételei vannak. A bánat mellett a legfontosabb feltétel – csak akkor tudjuk az Ő irgalmát befogadni – ha mi is irgalmasak vagyunk embertársaink iránt. Csak úgyBővebben

Simon úgy keveredik bele – mintegy véletlenül – a történetbe. Nem ismeri Jézust. Tiltakozik ellene, hogy az ő vállára tegyék a megszégyenítő terhet. De ahogyan segít vinni a keresztet, lassan megbarátkozik Jézussal. Szánalom ébred benne, és már nem zúgolódva, hanem együttérzéssel viszi a keresztjét.Bővebben

Kétirányú folyamat figyelhető meg napjainkban A szentelményekben, áldásokban való hitnek a háttérbe szorulása Nem tartják fontosnak az emberek a házszentelést Babonás dolognak tartják a szenteltvizet, szentelt sót, szentelt olajat, a többi szentelményeket Ugyanakkor megjelennek ilyen féle hirdetések, szolgáltatás-kínálatok, ill. kérések Hirdetés: házak, lakások letisztítása, levédése – Háztisztítás Nem érzi jólBővebben

Jézus többször is beszélt az apostoloknak és a tanítványoknak a saját szenvedéséről és haláláról. Ám ők ezt nem akarták meghallani. Jellemző Péter magatartása, aki félrevonta, és azt mondta, „Uram ilyesmi nem történhet veled” (Mt 16,22). Jézus látta ezt a vakságot, és a három főapostolt külön is felkészítette a saját szenvedéséreBővebben

Az alábbi, egyébként sok értékes dolgot tartalmazó oldal alapján elterjedt egy nyugtalanság hívők körében bizonyos rózsafüzérekkel kapcsolatban. http://jojjel.hu/nf/engesztelok/engeszteles.phpBővebben