„A GYERMEKEK FOGJÁK MEGMENTENI A VILÁGOT”

címmel olvastam egy interjút (még a ’90-es évek végén) ANDREAS D’ASCANIO atyával (kapucinus szerzetes), aki 1974-ben alapította a „FEHÉR HADSEREGET”, melyben a gyermekek „kis imafészkekben, a fatimai üzenet nyomán Mária Szeplőtelen szívének győzelméért és a világ megmentéséért imádkozzák a rózsafűzért.

Valamivel ezután eljutott hozzám a medjugorjei EMMANUEL nővér csodálatos könyve a gyermekekhez,melyben Szűzanyánk kéri ,”GYERMEKEIM SEGÍTSETEK, HOGY SZÍVEM GYŐZZÖN!” Ez a könyv a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség kiadásában jelent meg. Hátoldalán olvashatjuk II. János Pál pápa levelét a gyermekekhez(1994.dec.13.):

„MICSODA HATALMAS ERŐ A GYERMEKEK IMÁDSÁGA! KEDVES KIS BARÁTAIM! SZERETNÉM IMÁDSÁGOTOKRA BÍZNI CSALÁDOTOK ÉS A VILÁG ÖSSZE CSALÁDJÁNAK IMÁDSÁGÁT!”

MÉLYEN MEGÉRINTETTEK A FENTIEK

Így 2004 augusztus 7-elsőszombaton Pestszentlőrincen a Szent István Király Plébánián 5 kisgyermekkel és szüleikkel indult gyermekrózsafüzér imacsoportunk. Engesztelésünket minden hónap első szombatján du.5 órakor a FATIMAI ANGYAL imájával kezdjük. Minden rózsafüzér tized végén a 2.fatimai fohászt imádkozzuk. Mivel ez kevésbé ismert, ezúton közreadom:

„Ó, Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, a Szentatyáért és mindazon megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.”(1917.július 13-án kérte a Szűzanya Fatimában)

A rózsafüzér elimádkozása után egy Édesapa elimádkozza a Családfelajánló imádságot Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez, majd együtt imádkozunk a családokért (Bíró László püspök atya imádságát)s végül Szent József oltalmába ajánljuk családjainkat.

2007.május 1-én a Pestszentlőrinc-Miklóstelepi Szent József kápolna ajándékba kapott egy Fatimai Szűzanya vándorszobrot, így azóta ott folytatjuk elsőszombati engesztelésünket a gyermekekkel és édes szüleikkel.

„A gyermekek a legnagyobb misszionáriusok, mert önzetlenek, tiszták, egyszerűek és lelkesek.” (Sebastian atya, a Pápai Missziós Művek igazgatója 2007.03.07.)

Valóban! 2009-ben a MARANA THA január-februári számában újra találkoztam a „FEHÉR HADSEREG – A GYERMEKEK FOGJÁK MEGMENTENI A VILÁGOT” c. írással. Érdemes elolvasni éppúgy, mint a „Gyermekeim,segítsetek,hogy szívem győzzön!”c. könyvet.

Szent Pio atya mondta:”Ötmillió gyermekre van szükség ahhoz, hogy Mária Szeplőtelen Szívének győzelmét előkészítsék!”

                                                                                                                                                          Heller Zsuzsa